Nærværsprocessen

10 ugers proces

"Acceptér det, der er. Giv slip på det, der var. Hav tillid til det, der kommer" - Sonia Ricotti

Procesforløb med en helbredende rejse – mod opmærksomhed, og dybere bevidsthed i nuet. Et forvandlende forløb for dig, der gerne vil være endnu mere til stede her og nu – for dig, der er inspireret af en vedvarende tilstand af sund helhed i Nuet.

10 ugers proces

Du bliver introduceret til teknikkerne i Nærværsprocessen, og vi praktiserer dem gennem hele ugen. Du kommer til at mærke dit indre nærvær endnu stærkere, og din vilje til at trække vejret dybt, og uden pauser vil blive udvidet, da vi bl.a. integrerer dyb vejrtrækning 2 gange om dagen. Der bliver bevægelse og stærke bekræftelser til at tage skridt i retningen af fuldstændigt nærvær – og dermed fravær af lidelse.

Nærværsprocessen

Forløbets underviser

Udøver af Nærværsprocessen, Transformational Breath® seniortræner, drømmetyder og lifecoach

Linnea Beek Hansen

10 ugers forløb Program Sammen holder vi fokus på Nærværsprocessen i 10 uger. Vi tager udgangspunkt i Michael Browns: “The Presence Proces” - Nærværsprocessen på dansk. Vi mødes en gang om ugen i 10 på hinanden følgende uger. Indimellem holder vi processen kørende hver for sig, men du får en partner, som er din makker, når vi ikke er samlet.

Vores aftener, når vi mødes, vil se nogenlunde sådan ud: Meditation Siden sidst Er der udfordringer? Hvad har været anderledes? Den kommende uges tekst Fælles åndedrætsseance På gensyn

Fornyet livskraft
6-12. juli 2020

Der er stadig pladser på Fornyet Livskraft på Inspiratioriet, Samsø, d. 6-12. juli 2020. Læs mere og tilmeld dig hér:

Åndedrættets indflydelse på kroppen, det emotionelle og det spirituelle

Alle, der kommer til en individuel session, workshop eller et kursus, vil høre mere om indflydelsen på de 3 niveauer: kroppen, det mentale/emotionelle og det spirituelle. Her vil du også blive nøje guidet til, hvordan selve åndedræts-sessionen foregår.

Om Linnea Beek Hansen

Livet er smukt og skrøbeligt. Tager du det med for megen alvor, brister det. - Josefine Ottesen

Siden jeg var barn, har mennesker og deres udvikling interesseret mig. Jeg husker episoder, hvor mine forældre havde gæster på gården, hvor jeg er født; at jeg inde i mig havde nogle spørgsmål eller løsninger, gæsterne kunne have glæde af. Jeg sagde selvfølgelig ikke noget. Min passion var helt sikkert at kunne guide, hjælpe og inspirere mennesker til endnu mere balance i deres liv. Kontakt mig eller følg mig på Instagram for mere info.

Dreams and Breathwork - Drømmetydning og Transformational Breath®-Weekendkursus-Uddannelse-Seminar-Individuelle sessioner-Transformational Breath®-Ugekursus-Proces-Nærværsprocessen-Kontakt-Events-Behandlinger-Fornyet Livskraft-Coaching-drømmegruppe