Transformational Breath®

“Feelings come and go like clouds in a windy sky. Conscious breathing is my anchor.” – Thich Nhat Hanh

Transformational Breath®, eller det transformerende åndedræt, er en åndedrætsteknik, der bringer os tættere på vores naturlige åndedræt via et dybt, afslappet og kontinuerligt åndedræt. Jeg stiftede bekendtskab med teknikken for 6 år siden, og det var netop dybt forvandlende.

Hvad gør Transformational Breath®

En dyb sorg over at have mistet min mor 13 år forinden blev forvandlet til en endnu dybere kærlighed til hende, der havde bragt mig her til jorden. I stedet for at være en hæmmende – til tider uhåndterbar følelse, blev det til en dyb accept af, at hun ikke er her på jorden mere. Jeg vidste ikke, at jeg gik og var i en uforløst sorg over dette tab. Siden har jeg oplevet mange forløsende åndedræts-sessioner hos mig selv, og hos andre. Det er virkelig livgivende og magisk.

Slide Transformational Breath® Teknikken Teknikken handler om at styrke det dybe åndedræt, så det kommer helt ned i maven, og siden hele vejen op i brystet, for at blive efterfulgt af en afslappet udånding. Vores naturlige åndedræt har ikke pauser mellem ind- og udånding, eller ud- og indånding. At mestre et sådant åndedræt giver så meget.

På grund af mange forskellige episoder i vores liv – bevidste eller ikke bevidste, er vores åndedræt blevet mere overfladisk, og ofte også noget (eller meget) anspændt, plus, at mange har pauser, specielt inden udånding. Sådan er livet med forskrækkelser, chok, traumer, sorg og andre følelser, der enten bliver fortrængt eller undertrykt.

Det forvandlende åndedræt, Transformational Breath®, kan bringe dig tilbage til det naturlige åndedræt. Det vil have indflydelse på både det kropslige, mentale/emotionelle og spirituelle i dit liv. Kort sagt vil din krop få det bedre. Den vil begynde at indtage dit naturlige åndedræt igen.

På det mentale/emotionelle kan du opleve, at du bliver mere positiv; og det gør andre mennesker, du omgås, så også 🙂 Dine fordomme bliver mindre og færre; du bekymrer dig mindre; og bliver bedre til at stå op for dig selv. Spirituelt vil din tro blive styrket – og/eller kontakten til din indre visdom stærkere.

Seminar den 22.-27. april 2023

Transformational Breath® Seminar på Inspiration Center Denmark i Maribo

Åndedrættets indflydelse på kroppen, det emotionelle og det spirituelle

Alle, der kommer til en individuel session, workshop eller et kursus, vil høre mere om indflydelsen på de 3 niveauer: kroppen, det mentale/emotionelle og det spirituelle. Her vil du også blive nøje guidet til, hvordan selve åndedræts-sessionen foregår.

Om Linnea Beek Hansen

Livet er smukt og skrøbeligt. Tager du det med for megen alvor, brister det. - Josefine Ottesen

Siden jeg var barn, har mennesker og deres udvikling interesseret mig. Jeg husker episoder, hvor mine forældre havde gæster på gården, hvor jeg er vokset op, at jeg inde i mig havde nogle spørgsmål og løsninger, gæsterne kunne have glæde af. Jeg sagde selvfølgelig ikke noget. Min passion var helt sikkert at kunne guide, hjælpe og inspirere mennesker til endnu mere balance i deres liv. Kontakt mig eller følg mig på Instagram for mere info.

Om Linnea

Sociale medier

Find Dream and Breathwork på sociale medier for at følge med i seminarer, kurser og uddannelse i ord og billeder.

Menu